Opłata miesięczna za pobyt w przedszkolu  (w tym śniadanie i podwieczorek):

   • Pobyt dziecka w godzinach edukacyjnych 8.30-15.00:                                            300 zł

 Opłaty miesięczne za pobyt dziecka w świetlicy:

   • Pobyt dziecka w świetlicy porannej w godzinach 7.00-8.30:                                    40 zł
   • Pobyt dziecka w świetlicy  popołudniowej w godzinach 15.00-16.30:                      40 zł

Dzienna stawka za wyżywienie wynosi:

   • Obiad                                                                                                                        6,00 zł

Pozostałe opłaty:

   • Opłata wpisowa( jednorazowa i niezwrotna):                                                            300 zł
   • Miesięczna opłata z zajęcia dodatkowe ( po godzinie 15.00 ) - raz w tygodniu        40 zł

 

    •