Pedagogika Marii Montessori zyskała wielu zwolenników na całym świecie za jej życia i jeszcze więcej dziś  w 60 lat po jej śmierci. Mimo wielkiego sukcesu , który odniosła jej założenia są stosunkowo proste: 

 • każde dziecko jest inne i rozwija się we własnym tempie
 • dziecku należy się szacunek i godne traktowanie
 • dziecko ma prawo decydować o sobie
 • nauka jest najefektywniejsza kiedy odbywa się poprzez zabawę oraz doświadczanie zmysłami
 • samodzielność jest podstawą dobrego wychowania , ponieważ pozwala dziecku na odnoszenie sukcesów , a co za tym idzie budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
 • w rozwoju człowieka występują fazy szczególnej wrażliwości ,których nie można przegapić

faza na język ,

faza na pisanie ,

faza na czytanie ,

faza na moralność ,

faza na godność osobista , ....

 • powtarzalność sprzyja poczuciu bezpieczeństwa ( niezmienny rytm dnia)
 • należy być wrażliwym na talenty dziecka i pozwolić mu je rozwijać
 • powinniśmy nauczyć dzieci „polaryzacji uwagi“ , która pozwala efektywnie uczyć się ,pracować, tworzyć,...
 • dzieci chętnie zdobywają wiedzę , gdy wychowanie jest dostosowane do jego potrzeb , możliwości i zainteresowań
 • dzieci w przedszkolu montessoriańskim pracują według następujących zasad:

zasada swobodnego wyboru materiału , miejsca , czasu i formy pracy

zasada porządku

zasada ograniczenia ( dzieci same decydują o swojej pracy , ale nie mogą łamać ustalonych zasad grupy – wbrew pozorom metoda Marii Montessori nie jest tzw. „bezstresowa metodą wychowawczą“ )

zasada izolowania trudności ( nauka jednej rzeczy w danym momencie)

zasada transferu ( materiały montessoriańskie są ułożone jeden po drugim i każdy przygotowuje do pracy z następnym w kolejności)

zasada własnego działania i powtarzania

zasada samokontroli