"Nauczyciel ma być jak płomień, którego ciepło pobudza, ożywia i zachęca" 

                                                            Maria Montessori

 

 • Marcelina Wojtaszek – właściciel oraz dyrektor przedszkola

             Jako matka trojga dzieci stanełam przed wyborem odpowiedniego przedszkola dla moich maluchów. Okazało się, że w naszym mieście nie potrafiłam  znaleźć miejsca, które odpowiadałoby moim oczekiwaniom. Dlatego postanowiłam zproponować alternatywną formę wychowania przedszkolnego na Gnieźnieńskim rynku. Zatem tup tup powstało jak moja odpowiedź na brak nowoczesnego podejscia do tematu opieki nad dziećmi w placówkach oświatowych.

              Z wykształcenia jestem architektem , wykonywałam swój zawód z wielką pasją. Jednak kiedy zostałam matką odkryłam w sobie wielkie zamiłowanie do tematyki prodziecięcej ( wychowanie i edukacja oraz design dla dzieci ). Dbając o możliwie najlepszy rozwój własnych pociech spotkałam się z metodą Marii Montessori ,która stała się dla mnie inspiracją przy tworzeniu przedszkola. Brałam udział w prestiżowym szkoleniu z zakresu pedagogiki Marii Montessori , które wyposażyło mnie w niezbędne umiejętności.

             Jestem miłośnikiem ekologii oraz zdrowego stylu życia ,dlatego w tworzonej przeze mnie placówce nie mogło zabraknąć edukacji proekologicznej.

             Uważam, że wczesny okres rozwoju człowieka jest w naszym życiu najważniejszy, dlatego chciałabym dać moim oraz Państwa dzieciom szansę na wszechstronny rozwój w przyjaznym i pełnym szacunku otoczeniu.

 • Milena Starzyńska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

          Jestem absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna. Wybór kierunku studiów nie był przypadkowy: praca z dziećmi to moja pasja.

          W czasie trwania studiów odbyłam wiele godzin praktyk zawodowych, dzięki którym poszerzyłam swe kompetencje z zakresu komunikacji z dzieckiem, rozwinęłam wiedzę dotyczącą nauczania i wychowania, a także utwierdziłam się w przekonaniu, że  pragnę spełniać się w zawodzie nauczyciela.

          Jestem osobą pogodną, życzliwą i optymistycznie patrzącą na rzeczywistość, dzięki czemu udaje mi się budować pozytywne relacje z innymi ludźmi, w szczególności zaś – z dziećmi. Kocham zwierzęta, aktywność fizyczną oraz wszelkiego rodzaju sztuki plastyczne. Moim głównym celem w pracy z Państwa dziećmi jest zaszczepienie w nich niezłomnej wiary w siebie, zbudowanie pozytywnej samooceny oraz ciągłej motywacji do pracy, uważam bowiem, że każda osoba, która posiada te cechy, jest skazana na sukces. 

 • Daria Piniarska - nauczyciel wychowania przedszkolnego

         Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Studia dały mi doskonałe przygotowanie merytoryczne jak i praktyczne do wykonywania tego zawodu. Przez lata wzbogacałam swoją wiedzę, jako praktykantka w jednym z gnieźnieńskich przedszkoli, aktywnie uczestnicząc w jego życiu.

        Uwielbiam obserwować, jak niesamowite efekty daje odpowiednia praca z dzieckiem, jak poprzez zabawę kształtują się nowe umiejętności, a dzieci zdobywają coraz to nowsze wyżyny otaczającego nas świata. Każde dziecko ma inne potrzeby, wymagania i predyspozycje, każde z nich jest indywidualnością i tak należy je traktować.

        Za najważniejszy cel pracy z Państwa dziećmi stawiam sobie nauczenie ich wiary we własne możliwości, samodzielności i poczucia własnej wartości. 

 • Iwona Bednarowicz - nauczyciel wychowania przedszkolnego

            Jestem absolwentką pedagogiki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, specjalność: edukacja elementarna z językiem angielskim. Obecnie poszerzam swoją dotychczasową wiedzę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  na kierunku: Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Wybór kierunków studiów nie był przypadkowy: praca z dziećmi była od zawsze moją pasją.

          W czasie trwania studiów odbyłam wiele godzin praktyk zawodowych, dzięki którym poszerzyłam swe kompetencje z zakresu komunikacji z dzieckiem, rozwinęłam wiedzę dotyczącą nauczania i wychowania, a także utwierdziłam się w przekonaniu, że  pragnę spełniać się w zawodzie nauczyciela.

          Jestem osobą pogodną, życzliwą, cierpliwą oraz pozytywnie patrzącą  na rzeczywistość. Z łatwością nawiązuję kontakt z innymi, a w szczególności z dziećmi. Kocham zwierzęta oraz sztuki plastyczne. Moim głównym celem w pracy jest pokazanie Państwa dzieciom, że warto wierzyć w siebie. 

 • Hanna Przymus - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Kinga Pluta - nauczyciel wychowania przedszkolnego

            

Jestem absolwentką studiów licencjackich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza,  specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Obecnie uzupełniam swoje wykształcenie na kierunku pedagogicznym o specjalności: animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa. Pracowałam jako pomoc przedszkolna, odbywałam praktyki zawodowe w przedszkolach i szkołach, co umożliwiło mi zdobycie doświadczenia. Uzyskaną wiedzę pragnę wykorzystać w pracy z dziećmi i nabywać nowe, cenne umiejętności.

           Jestem osobą pogodną, wrażliwą na potrzeby innych, zawsze pełną chęci do pracy i z łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi. Przebywanie z nimi dostarcza mi dużo przyjemności oraz satysfakcji. Ważne jest dla mnie, by każde dziecko czuło się wartościowe i bezpieczne. Myślę, że okres pobytu w przedszkolu powinien być najpiękniejszym czasem w życiu każdego dziecka.

 • Monika Smenda - dietetyk oraz pomoc przedszkolna

            Jestem absolwentką Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu po kierunku zawodowym Dietetyk. Wiedzę z zakresu prawidłowego odżywiania oraz postaw prozdrowotnych uzupełniłam na studiach magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalności Socjoterapia i Promocja Zdrowia. Posiadam kompetencje pedagogiczne w zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych, a także w zakresie promocji zdrowego stylu życia, organizowania i koordynowania działań na rzecz tworzenia zdrowego środowiska życia, pracy i nauki. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas praktyk realizowanych w trakcie trwania studiów w placówkach Oświatowo-Wychowawczych oraz Ośrodkach Zdrowia.

            W pracy bardzo cenię sobie kreatywność, uśmiech oraz cierpliwość. Z wielkim sercem angażuję się w opiekę nad dziećmi i wychowanie, mając na względzie ich dobro i zapewnienie wszystkiego co najlepsze na dobry start w dorosłe życie. Wierzę w skuteczność promowania zdrowego stylu życia oraz jego efekty, dzięki którym nasze pociechy wyrastają na mądrych, pewnych siebie i szczęśliwych.

 •  Eleonora Starzyńska - pomoc przedszkolna
 •  Ilona Rytwińska - pomoc przedszkolna 
 • Joanna Rachowska - pomoc przedszkolna
 • Romana Karolewska - pomoc przedszkolna