"Nauczyciel ma być jak płomień, którego ciepło pobudza, ożywia i zachęca" 

                                                            Maria Montessori

 

 • Marcelina Wojtaszek – właścicielka oraz dyrektor przedszkola

             Z wykształcenia jestem architektem. Jednak kiedy zostałam matką odkryłam w sobie wielkie zamiłowanie do tematyki związanej z dziećmi. Dbając o możliwie najlepszy rozwój własnych pociech spotkałam się z metodą Marii Montessori, która stała się dla mnie inspiracją przy tworzeniu przedszkola. Brałam udział w licznych szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach z zakresu pedagogiki Marii Montessori . Swoje wykształcenie wzbogaciłam również o liczne kursy, warsztaty i konferencje poświęcone Porozumieniu bez Przemocy, Rodzicielstwu Bliskości oraz metodzie bez przegranych według Thomasa Gordona.

            Współpracuję z Polskim Instytutem Montessori, Polskim Centrum Edukacji Gordona oraz grupą specjalistów z zakresu Rodzicielstwa Bliskości

             Moje życie wzbogaca głęboka relacja z moim mężem oraz trojgiem moich dzieci, jak i moje zamiłowanie do jogi, uważności i zdrowego stylu życia.

             Uważam, że wczesny okres rozwoju człowieka jest w naszym życiu najważniejszy, dlatego chciałabym dać moim oraz Państwa dzieciom szansę na wszechstronny rozwój w przyjaznym i pełnym szacunku otoczeniu.

 • Milena Wejerowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel Montessori

          Jestem absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna. Wybór kierunku studiów nie był przypadkowy: praca z dziećmi to moja pasja.

          W czasie trwania studiów odbyłam wiele godzin praktyk zawodowych, dzięki którym poszerzyłam swe kompetencje z zakresu komunikacji z dzieckiem, rozwinęłam wiedzę dotyczącą nauczania i wychowania, a także utwierdziłam się w przekonaniu, że  pragnę spełniać się w zawodzie nauczyciela.

          Jestem osobą pogodną, życzliwą i optymistycznie patrzącą na rzeczywistość, dzięki czemu udaje mi się budować pozytywne relacje z innymi ludźmi, w szczególności zaś – z dziećmi. Kocham zwierzęta, aktywność fizyczną oraz wszelkiego rodzaju sztuki plastyczne. Moim głównym celem w pracy z Państwa dziećmi jest zaszczepienie w nich niezłomnej wiary w siebie, zbudowanie pozytywnej samooceny oraz ciągłej motywacji do pracy, uważam bowiem, że każda osoba, która posiada te cechy, jest skazana na sukces. 

 •  Daria Domagalska - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel Montessori

       Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Studia dały mi doskonałe przygotowanie merytoryczne jak i praktyczne do wykonywania tego zawodu. Przez lata wzbogacałam swoją wiedzę, jako praktykantka w jednym z gnieźnieńskich przedszkoli, aktywnie uczestnicząc w jego życiu.

          Chcąc zgłębić wiedzę na temat metod nauczania metodą Marii Montessori ukończyłam kurs organizowany przez Polski Instytut Montessori. Odbyłam ponad 200 godzin wykładów i warsztatów oraz 200 godzin praktyk w jednym z najdłużej działających przedszkoli pracujących metodą Montessori w Polsce. W celu poprawienia komunikacji z dzieckiem oraz głębszego zrozumiana jego emocji, odbyłam szkolenie Skutecznego Nauczyciela prowadzone przez Polskie Centrum Edukacji Gordona.

       Uwielbiam obserwować, jak niesamowite efekty daje odpowiednia praca z dzieckiem, jak poprzez codzienną pracę kształtują się nowe umiejętności i pewność siebie dziecka. Każde dziecko ma inne potrzeby, wymagania i predyspozycje, każde z nich jest indywidualnością i tak należy je traktować.

      Za najważniejszy cel pracy z Państwa dziećmi stawiam sobie nauczenie ich wiary we własne możliwości, samodzielności i poczucia własnej wartości. 

Od 2013 roku jestem nauczycielem- wychowawcą w grupie Żabek.

  

 •   Iwona Chełmikowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel Montessori

            Jestem absolwentką pedagogiki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, specjalność: edukacja elementarna z językiem angielskim. Obecnie poszerzam swoją dotychczasową wiedzę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  na kierunku: Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Wybór kierunków studiów nie był przypadkowy: praca z dziećmi była od zawsze moją pasją.

          W czasie trwania studiów odbyłam wiele godzin praktyk zawodowych, dzięki którym poszerzyłam swe kompetencje z zakresu komunikacji z dzieckiem, rozwinęłam wiedzę dotyczącą nauczania i wychowania, a także utwierdziłam się w przekonaniu, że  pragnę spełniać się w zawodzie nauczyciela.

          Jestem osobą pogodną, życzliwą, cierpliwą oraz pozytywnie patrzącą  na rzeczywistość. Z łatwością nawiązuję kontakt z innymi, a w szczególności z dziećmi. Kocham zwierzęta oraz sztuki plastyczne. Moim głównym celem w pracy jest pokazanie Państwa dzieciom, że warto wierzyć w siebie. 

 • Hanna Przymus - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel Montessori
 • Kinga Pluta - nauczyciel wychowania przedszkolnego

          Jestem absolwentką studiów licencjackich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza,  specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Obecnie uzupełniam swoje wykształcenie na kierunku pedagogicznym o specjalności: animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa. Pracowałam jako pomoc przedszkolna, odbywałam praktyki zawodowe w przedszkolach i szkołach, co umożliwiło mi zdobycie doświadczenia. Uzyskaną wiedzę pragnę wykorzystać w pracy z dziećmi i nabywać nowe, cenne umiejętności.

           Jestem osobą pogodną, wrażliwą na potrzeby innych, zawsze pełną chęci do pracy i z łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi. Przebywanie z nimi dostarcza mi dużo przyjemności oraz satysfakcji. Ważne jest dla mnie, by każde dziecko czuło się wartościowe i bezpieczne. Myślę, że okres pobytu w przedszkolu powinien być najpiękniejszym czasem w życiu każdego dziecka.

 • Romana Karolewska - nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Eleonora Starzyńska - pomoc przedszkolna

         Jestem mamą trójki dorosłych już dzieci. Wychowanie własnych pociech dało mi spore doświadczenie, wyposażyło w umiejętności partnerskiego i harmonijnego współżycia z dziećmi, by czuły się kochane, szanowane i szczęśliwe. Bardzo lubię obcować z dziećmi, co skłoniło mnie do podjęcia pracy w przedszkolu.

         Jestem osobą wrażliwą, cierpliwą i życzliwie ustosunkowaną do świata. Bardzo lubię czytać książki przygodowe, chodzić na spacery i gotować dla mojej rodziny.

         Opieka nad naszymi przedszkolakami i przygotowywanie dla nich wartościowych posiłków daje mi ogromną satysfakcję. Dokładam wszelkich starań, by dania były smaczne i estetyczne.

 •  Ilona Rzanna - pomoc przedszkolna     

           

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 • Joanna Rachowska - pomoc przedszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Małgorzata Urbaniak - pomoc przedszkolna
 • Barbara Marzyńska - logopeda