Program przedszkolny dopełnia nauka języka angielskiego. Nasze przedszkolaki maja codzienny kontakt z językiem w formie zabawy. W naszej opinii nauka języka obcego przebiega najsprawniej , gdy bazuje na zasadach nauki języka rodzimego ( małe dziecko samo uczy się języka poprzez osłuchiwanie , bez zbędnego tłumaczenia ). Dlatego codzienne lekcje języka, według programu Zeppy Deedoo, prowadzone są po angielsku. W codziennym życiu przedszkolnym stosujemy słowa oraz zwroty w języku obcym, np. podczas ustalania pogody, sprawdzania obecności , przy codziennych czynnościach higienicznych, itd. Naukę języka wzbogacamy również o codzienne słuchanie  angielskich piosenek, podczas których bawimy się zgodnie z metodą TPR ( angażując ciało i ruch w proces nauki ).

            Raz w tygodniu dzieci oglądają cartoons ( krótkie bajki w języku angielskim ) i raz w tygodniu nauczyciel czyta dzieciom książki w tym języku.

            Aby nie zniechęcić i nie wystraszyć naszych podopiecznych najpierw wprowadzamy proste elementy językowe, stopniowo zwiększając ich trudność.

             Z naszego doświadczenia wynika ,że kilku letnie dziecko może doskonale rozumieć  oraz mówić proste zwroty w języku obcym - stanowi to doskonałą bazę do nabycia wysokich kwalifikacji językowych w niedalekiej przyszłości.