W ramach codziennych zajęć przedszkolnych proponujemy pracę z materiałem Montessori, który pozwala zdobywać nowe umiejętności poprzez doświadczanie zmysłem dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby każde dziecko mogło samo doświadczać. Praca własna rozwija zdolności językowe, matematyczne, sensoryczne, kulturowe, budzi zamiłowanie naukowe oraz zachęca do dalszych poszukiwań. Zdobyta w sposób wielozmysłowa wiedza na zawsze pozostanie w umysłach przedszkolaków, dając im doskonałą bazę do dalszej edukacji.