W ramach cotygodniowych zajęć przedszkolnych proponujemy eksperymentowanie z prawami fizyki i chemii , tworzenie konstrukcji oraz badanie natury ( lupa ,mikroskop ). Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby każdy uczestnik warsztatów mógł sam doświadczyć praw natury. Zajęcia te rozwijają zdolności techniczne, zamiłowanie naukowe oraz zachęcają do dalszych poszukiwań poznawczych. Zdobyta w sposób wielo zmysłowy wiedza na zawsze pozostanie w umysłach przedszkolaków.