W naszej placówce pracujemy na podstawie następujących programów przedszkolnych:

 

 

Nasze przedszkole. Roczne przygotowanie przedszkolne, wydawnictwo MAC.

Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska.

Program ten w pełni odpowiada obowiązującym przepisom ministerialnym. Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka - we wszystkich możliwych jej formach - której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenie do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami i aspiracjami.

 

 

 

 

 Odkryjmy Montessori raz jeszcze…

Autorzy: Anetta Albinowska, Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska.

Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi. Program otrzymał II nagrodę w konkursie na najlepszy program wychowania przedszkolnego zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie – sierpień 2009 pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Kraków 2009

 

 

 

 

 

 

Szkoła Tuż Tuż wydawnictwa MAC ,

Autorzy: Wiesława Żaba-Żabińska, Czesław Cyrański.

Program zapewnia wszechstronne przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w   szkole. Według tego programu przygotowujemy dzieci pięcio i sześcioletnie.