W czasach nasilonego tempa życia oraz dużej stymulacji bodźców dzieci potrzebują wyciszenia. Niezwykle ważna jest umiejętność rozróżniania dobra od zła , którego najmłodsi muszą się nauczyć.

            Plan dnia ułożyliśmy tak aby zajęć nie było za dużo , żebyśmy mogli znaleźć czas dla każdego z naszych podopiecznych z osobna , aby mieć czas na rozmowę i słuchanie siebie wzajemnie.

            W każdej z sal znajdują się kącik ciszy , gdzie dzieci mogą odpocząć, pomyśleć , a nawet zaprosić kolegę do wspólnego milczenia oraz kącik pokoju , w którym dzieci mogą zapalić świeczkę , przyjrzeć się sobie w lustrze , zapoznać się z religiami i kulturami Świata. 

Przyświeca nam motto: " Każdy inny, wszyscy równi ".