Poprzez sztukę człowiek wyraża swoje emocje , myśli i uczucia. Chcąc zachęcić nasze dzieci do wewnętrznych poszukiwań samego siebie stwarzamy im liczne możliwości twórcze. W każdej sali przedszkolnej znajduję się stanowisko artystyczne wyposażone w liczne akcesoria plastyczne, z którego dzieci mogą korzystać kiedy maja na to ochotę. Panie nauczycielki przygotowują też liczne zajęcia plastyczne, do których zapraszają całą grupę. Częsty kontakt z różnorodnymi technikami artystycznymi oraz możliwość samodzielnego decydowania z czym, kiedy i jak długo dziecko chce pracować pozwala rozwijać kreatywność naszych podopiecznych.