Poprzez sztukę człowiek wyraża swoje emocje , myśli i uczucia. Chcąc zachęcić nasze dzieci do wewnętrznych poszukiwań samego siebie stwarzamy im liczne możliwości twórcze. W każdej sali przedszkolnej znajduję się stanowisko artystyczne wyposażone w liczne akcesoria plastyczne , z którego dzieci mogą korzystać kiedy maja na to ochotę. Panie pedagog przygotowują też cykliczne zajęcia plastyczne , do których zapraszają całą grupę , np. malowanie rękoma na wielkoformatowych kartkach papieru lub poznawanie techniki decoupage .